Alergoprofil 2 / 2008

spis artykułów:
Ekologia roztoczy kurzu domowego Ecology of house dust mites
Krzysztof Solarz
Alergoprofil 2008; 2(4): 2-13. DOI:
Czytaj streszczenie
ARIA 2008 – rola leków przeciwhistaminowych w leczeniu alergicznego nieżytu nosa ARIA 2008 – the role of antihistamines in allergic rhinitis
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 2(4): 14-17. DOI:
Czytaj streszczenie
Cewnikowanie endoskopowe zatok – ewolucja czy rewolucja w leczeniu zapaleń zatok przynosowych? Endoscopic sinus balloon catheterisation – evolution or revolution in treatment of rhinosinusitis?
Kornel Szczygielski
Alergoprofil 2008; 2(4): 18-21. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ leków przeciwhistaminowych na zmysł węchu u chorych z okresowym alergicznym nieżytem nosa The influence of antihistamines on the sense of smell in patients with intermittent allergic rhinitis
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2008; 2(4): 22-26. DOI:
Czytaj streszczenie
Rodzaj Didymella jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych Didymella genius as a source of potential mould’s allergens
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2008; 2(4): 27-29. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergeny pyłku topoli The poplar pollen allergens
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 2(4): 30-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergeny pyłku platanu The platane pollen allergens
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 2(4): 33-36. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku olszy w wybranych miastach Polski w 2008 roku The analysis of alder pollen count in selected Polish cities in 2008
Kazimiera Chłopek, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Ewa Świebocka, Marek Modrzyński, Piotr Rapiejko, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Dorota Myszkowska, Katarzyna Dąbrowska-Zapart
Alergoprofil 2008; 2(4): 37-41. DOI:
Czytaj streszczenie
Okres kwitnienia olszy i leszczyny w 2008 roku a zagrożenie alergenami pyłku tych drzew Hazel and alder blossoming period in 2008 vs. the threat to pollen allergens these trees
Monika Myśliwy, Agnieszka Grinn-Gofroń, Małgorzata Puc, Tomasz Wolski, Piotr Rapiejko, Jarosław Sieczka, Mirosław I. Puc, Maciej Gofroń
Alergoprofil 2008; 2(4): 42-48. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek cisa i jałowca w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku Yew and juniper pollen in the air of selected Polish cities in 2008
Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Jarosław Sieczka, Kazimiera Chłopek, Mirosław Puc
Alergoprofil 2008; 2(4): 49-53. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek brzozy w wybranych miastach Polski w roku 2008 Birch pollen in the selected Polish cities in 2008
Piotr Rapiejko, Małgorzata Puc, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dorota Myszkowska, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Andrzej Wojdas, Agnieszka Lipiec, Adam Rapiejko, Ewa Świebocka, Mirosław Puc, Marek Modrzyński, Barbara Majkowska-Wojciechowska
Alergoprofil 2008; 2(4): 54-59. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek grabu w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku The hornbeam in the air of selected Polish cities in 2008
Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Ewa Świebocka, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 2(4): 60-63. DOI:
Czytaj streszczenie