Alergoprofil 3 / 2018

spis artykułów:
[Zmiany skórne wywołane przez bluszcz (Hedera helix L.)] Skin lesions caused by ivy (Hedera helix L.) leaves
Magdalena Kamińska, Aneta Sulborska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Alergoprofil 2018; 3(14): 63-68. DOI: 10.24292/01.AP.110718
Czytaj streszczenie
[Stężenie pyłku dębu w powietrzu wybranych miast w Polsce w 2018 r.] The oak pollen concentration in the air of selected cities in Poland in 2018
Aneta Sulborska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Agata Konarska, Beata Żuraw, Małgorzata Malkiewicz, Monika Ziemianin, Artur Górecki, Małgorzata Puc, Alina Stacewicz, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Agnieszka Lipiec, Adam Rapiejko, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek, Ewa Kalinowska, Andrzej Wieczorkiewicz, Daniel Kotrych, Agnieszka Świdnicka-Siergiejko, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2018; 3(14): 67-71. DOI: 10.24292/01.AP.290918
Czytaj streszczenie
[Pyłek grabu w powietrzu Polski w 2018 r.] Hornbeam pollen in the air of Poland in 2018
Małgorzata Puc, Daniel Kotrych, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Agnieszka Lipiec, Grzegorz Siergiejko, Małgorzata Malkiewicz, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek, Monika Ziemianin, Artur Górecki, Dariusz Jurkiewicz, Agnieszka Świdnicka-Siergiejko, Adam Rapiejko, Kornel Szczygielski, Ewa Kalinowska, Piotr Rapiejko, Alina Stacewicz
Alergoprofil 2018; 3(14): 72-76. DOI: 10.24292/01.AP.291918
Czytaj streszczenie
[Analiza sezonów pyłkowych jesionu w wybranych miastach Polski w 2018 r.] Analysis of Fraxinus pollen seasons in selected cities of Poland in 2018
Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Agata Konarska, Aneta Sulborska, Beata Żuraw, Małgorzata Puc, Daniel Kotrych, Alina Stacewicz, Ewa M. Świebocka, Adam Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Ewa Kalinowska, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek, Monika Ziemianin, Agnieszka Lipiec, Artur Górecki, Dariusz Jurkiewicz, Agnieszka Świdnicka-Siergiejko, Kornel Szczygielski, Agnieszka Kwaśnik-Balińska, Grzegorz Siergiejko, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2018; 3(14): 77-81. DOI: 10.24292/01.AP.250918
Czytaj streszczenie
[Sezon pyłkowy klonu w wybranych miastach Polski w 2018 r.] Maple pollen season in selected cities of Poland in 2018
Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek, Agnieszka Świdnicka-Siergiejko, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Alina Stacewicz, Monika Ziemianin, Artur Górecki, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Aneta Sulborska, Dariusz Jurkiewicz, Ewa Kalinowska, Agnieszka Kwaśnik-Balińska, Kornel Szczygielski, Małgorzata Puc, Daniel Kotrych, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2018; 3(14): 82-88. DOI: 10.24292/01.AP.290618
Czytaj streszczenie