Alergoprofil 4 / 2017

spis artykułów:
Ostre infekcje krtani, czyli jednostki chorobowe z kręgu zespołu krupu u dzieci Acute laryngeal infections, or disease entities from the circle of croup in children
Andrzej Emeryk
Alergoprofil 2017; 4(13): 131-134. DOI: 10.24292/01.AP.030118
Czytaj streszczenie
Zastosowanie narzędzi piezoelektrycznych w otorynolaryngologii Application of piezoelectric instruments in otorhinolaryngology
Łukasz Skrzypiec, Kornel Szczygielski, Piotr Rot, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2017; 4(13): 135-140. DOI: 10.24292/01.AP.221217
Czytaj streszczenie
Reakcje niepożądane po zastosowaniu środków kontrastowych – aktualny stan wiedzy. Część 2. Czynniki ryzyka, przeciwwskazania, zasady premedykacji oraz postępowanie diagnostyczne Side effects of contrast media – the current state of knowledge. Part 2. Risk factors, contraindications, premedication and diagnostic procedures
Beata Sadowska, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2017; 4(13): 141-148. DOI: 10.24292/01.AP.231217
Czytaj streszczenie
[Analiza sezonu pylenia brzozy w północnej Polsce w 2017 roku] The analysis of birch pollen season in northern Poland in 2017
Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Zbigniew Sankowski, Ewa Kalinowska, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2017; 4(13): 149-153. DOI: 10.24292/01.AP.231217.1
Czytaj streszczenie
[Analiza sezonu pylenia traw w północnej Polsce w 2017 roku] The analysis of grass pollen season in northern Poland in 2017
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Ewa M. Świebocka, Zbigniew Sankowski, Grzegorz Siergiejko, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2017; 4(13): 154-156. DOI: 10.24292/01.AP.151217
Czytaj streszczenie
Che Guevara (1928–1967). Rewolucjonista z pasji, lekarz z wykształcenia Che Guevara (1928–1967). Revolutionist with passionate pursuit and medical education
Kazimierz Janicki
Alergoprofil 2017; 4(13): 157-160. DOI: 10.24292/01.AP.181217
Czytaj streszczenie