Alergoprofil 2 / 2017

spis artykułów:
Astma wczesnodziecięca – praktyczne problemy kliniczne Preschool childhood asthma – practical clinical problems
Zbigniew Doniec, Mariusz Woźniak, Kamila Woźniak, Agnieszka Mastalerz-Migas
Alergoprofil 2017; 2(13): 49-54. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy smak leku ma wpływ na stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich? Does the flavour of medicine affect the compliance?
Agnieszka Mastalerz-Migas, Marek Postuła, Agnieszka Sękowska
Alergoprofil 2017; 2(13): 57-60. DOI:
Czytaj streszczenie
Częstość występowania reakcji niepożądanych po zastosowaniu kosmetyków u młodych mężczyzn Prevalence of adverse reactions after applying cosmetics among young men
Klaudia Klimas, Danuta Wiechuła , Agnieszka Fischer
Alergoprofil 2017; 2(13): 61-67. DOI:
Czytaj streszczenie
[Pyłek leszczyny w powietrzu północnej Polski w 2017 r.] Hazel pollen in the air of northern Poland in 2017
Małgorzata Puc, Piotr Rapiejko, Alina Stacewicz, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Dariusz Jurkiewicz, Zbigniew Sankowski, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2017; 2(13): 68-71. DOI:
Czytaj streszczenie
[Analiza sezonu pyłkowego leszczyny w południowej Polsce w 2017 r.] The analysis of hazel pollen season in southern Poland in 2017
Małgorzata Malkiewicz, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Monika Ziemianin, Piotr Rapiejko, Adam Rapiejko, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2017; 2(13): 72-76. DOI:
Czytaj streszczenie
[Pyłek olchy w północnej Polsce w 2017 r.] Alder pollen season in northern Poland in 2017
Małgorzata Puc, Agnieszka Lipiec, Daniel Kotrych, Alina Stacewicz, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Aldona Chloupek, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2017; 2(13): 77-80. DOI:
Czytaj streszczenie
[Sezon pyłkowy olchy w wybranych miastach Polski w 2017 r.] Alder pollen season in selected cities of Poland in 2017
Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Małgorzata Malkiewicz, Adam Rapiejko, Agata Szymańska, Monika Ziemianin, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2017; 2(13): 81-84. DOI:
Czytaj streszczenie
[Stężenie pyłku jesionu w powietrzu wybranych miast Polski w roku 2017 r.] Ash pollen count in the air of selected Polish cities in 2017
Kornel Szczygielski, Małgorzata Puc, Alina Stacewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Monika Ziemianin, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Dorota Myszkowska, Adam Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Ewa Kalinowska, Dariusz Jurkiewicz, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2017; 2(13): 85-90. DOI:
Czytaj streszczenie