Alergoprofil 1 / 2017

spis artykułów:
Jak zwiększyć skuteczność działania donosowych glikokortykosteroidów? How to increase efficacy of intranasal glucocorticosteroids?
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2017; 1(13): 5-12. DOI:
Czytaj streszczenie
Reakcje niepożądane po zastosowaniu środków kontrastowych – aktualny stan wiedzy. Część 1. Charakterystyka środków kontrastowych, rodzaje i obraz kliniczny reakcji niepożądanych Side effects of contrast media – the current state of knowledge. Part 1. Characteristics of contrast media, types and clinical picture of side effects
Beata Sadowska, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2017; 1(13): 13-22. DOI:
Czytaj streszczenie
Kliniczne znaczenie pomiarów stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym przez nos u pacjentów z alergicznym sezonowym nieżytem nosa The clinical significance of nitric oxide concentration in air exhaled through the nose in patients with seasonal allergic rhinitis
Milena Paprocka, Wojciech Zjawiony, Jurek Olszewski, Hanna Zielińska-Bliźniewska
Alergoprofil 2017; 1(13): 25-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, część 2 Patient rights in cross-border healthcare
Artur Jeschke
Alergoprofil 2017; 1(13): 31-33. DOI:
Czytaj streszczenie
[Zarodniki Alternaria w powietrzu miast Polski południowej w 2016 r.] Alternaria spores in the air of southern Poland cities in 2016
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Monika Ziemianin, Adam Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2017; 1(13): 36-39. DOI:
Czytaj streszczenie
[Zarodniki Alternaria w powietrzu miast Polski północnej w 2016 r.] Alternaria spores in the air of northern Poland cities in 2016
Aldona Chloupek, Piotr Rapiejko, Małgorzata Puc, Alina Stacewicz, Agnieszka Lipiec, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2017; 1(13): 40-43. DOI:
Czytaj streszczenie