Alergoprofil 1 / 2008

spis artykułów:
Biologia roztoczy kurzu domowego House dust mite biology
Krzysztof Solarz
Alergoprofil 2008; 1(4): 2-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Perspektywy immunoterapii chorób alergicznych III. Zastosowanie preparatów bakteryjnych i elementów mikroorganizmów w profilaktyce i leczeniu alergii Perspectives in immunotherapy of allergic diseases III. Prophylactic and therapeutic application of bacteria and microbial products in allergology
Witold Lasek
Alergoprofil 2008; 1(4): 12-18. DOI:
Czytaj streszczenie
Astma wysiłkowa u sportowców Exercise induced asthma in athletes
Rafał Dżygóra, Małgorzata Modl, Anna Wolańczyk-Mędrala
Alergoprofil 2008; 1(4): 19-22. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola eozynofila w przewlekłej pokrzywce autoimmunologicznej The role of eosinophil in chronic autoimmunologic urticaria
Agnieszka Fluder, Anna Wolańczyk-Mędrala
Alergoprofil 2008; 1(4): 23-26. DOI:
Czytaj streszczenie
Spojówkowy test prowokacyjny z alergenem (CPT) – narzędzie przydatne nie tylko w diagnostyce chorób alergicznych oczu Conjunctival Provocation Test (CPT) – useful tool in diagnostic not only of eye allergic diseases
Ewa Świebocka, Agnieszka Lipiec, Zenon Siergiejko
Alergoprofil 2008; 1(4): 27-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Internet w zbieraniu informacji o niepożądanych działaniach leków Internet in collecting the information on drug’s side effects
Urszula Zaręba
Alergoprofil 2008; 1(4): 33-35. DOI:
Czytaj streszczenie
Roztwory wody morskiej w praktyce laryngologicznej i alergologicznej Nasal saline irrigations in laryngology and alergology
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 1(4): 37-39. DOI:
Czytaj streszczenie
Rodzaj Ganoderma jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych Ganoderma genius as a source of potential mould’s allergens
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2008; 1(4): 40-43. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergeny pyłku grabu   The hornbeam pollen allergens
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 1(4): 44-45. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergeny pyłku jesionu The ash pollen allergens
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 1(4): 46-48. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku ambrozji w wybranych miastach Polski w roku 2007 The analysis of Ragweed pollen count in selected Polish cities in 2007
Agnieszka Lipiec, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Puc, Zenon Siergiejko, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Adam Rapiejko, Marek Modrzyński, Jan Ratajczak
Alergoprofil 2008; 1(4): 49-54. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w roku 2007 The analysis of mugwort pollen count in selected Polish cities in 2007
Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Jolanta Maj, Dorota Myszkowska, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Zenon Siergiejko, Adam Rapiejko, Jan Ratajczak, Andrzej Wojdas
Alergoprofil 2008; 1(4): 55-60. DOI:
Czytaj streszczenie