Alergoprofil 3 / 2016

spis artykułów:
Glikokortykosteroidy donosowe: fakty i mity Intranasal glucocorticosteroids: facts and myths
Magdalena Arcimowicz
Alergoprofil 2016; 3(12): 113-121. DOI:
Czytaj streszczenie
Fakty i mity na temat oporności antybiotykowej Facts and myths about antimicrobial resistance
Urszula Zielińska-Borkowska
Alergoprofil 2016; 3(12): 123-128. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergia na nikiel u dzieci leczonych ortodontycznie – problem wciąż aktualny Nickel allergy in children orthodontic treatment – still valid problem
Justyna Poddębniak, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Marta Nadzikiewicz
Alergoprofil 2016; 3(12): 129-134. DOI:
Czytaj streszczenie
Wykorzystanie bioaerozolu w badaniach kryminalistycznych i ich powiązanie z innymi dziedzinami badawczymi The use of bioaerosol in forensic studies and their relationship with other fields of research
Aleksandra Bednarz
Alergoprofil 2016; 3(12): 135-139. DOI:
Czytaj streszczenie
Sezony pyłkowe brzozy w Sosnowcu w latach 1997–2016 Birch pollen season in Sosnowiec in 1997–2016
Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek
Alergoprofil 2016; 3(12): 140-146. DOI:
Czytaj streszczenie