Alergoprofil 1 / 2016

spis artykułów:
Zależność efektu działania donosowych glikokortykosteroidów od depozycji leku w jamach nosa Dependence therapeutic effects of intranasal glucocorticoids on deposition in nasal cavities
Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, Tomasz R. Sosnowski
Alergoprofil 2016; 1(12): 5-10. DOI:
Czytaj streszczenie
Przerost tkanki limfatycznej górnych dróg oddechowych a problemy ortodontyczne Hypertrophy of the lymphatic tissue of the upper respiratory tract and orthodontic problems
Marcin Mikołajczyk, Jagoda Młynarczyk
Alergoprofil 2016; 1(12): 11-16. DOI:
Czytaj streszczenie
Rośliny toksyczne niebezpieczne dla oczu Toxic plants hazardous to eyes
Aneta Sulborska, Weronika Haratym, Anna Matysik-Woźniak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Robert Rejdak
Alergoprofil 2016; 1(12): 17-22. DOI:
Czytaj streszczenie
Prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, część 1 Patients rights in cross-border healthcare, part 1
Artur Jeschke
Alergoprofil 2016; 1(12): 23-25. DOI:
Czytaj streszczenie
[Sezon pyłkowy bylicy w południowej Polsce i we Lwowie (Ukraina) w 2015 r.] Mugwort pollen season in southern Poland and Lviv (Ukraine) in 2015
Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Piotr Rapiejko, Adam Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Dorota Myszkowska, Aneta Sulborska, Beata Żuraw, Kazimiera Chłopek, Kateryna Voloshchuk
Alergoprofil 2016; 1(12): 26-30. DOI:
Czytaj streszczenie
[Sezon pyłkowy bylicy w centralnej i północnej Polsce w 2015 r.] Mugwort pollen season in central and northern Poland in 2015
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Ewa Kalinowska, Andrzej Wieczorkiewicz, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2016; 1(12): 31-35. DOI:
Czytaj streszczenie
[Zarodniki Cladosporium w powietrzu wybranych miast Polski w 2015 r.] Cladosporium spores in the air of selected Polish cities in 2015
Aleksandra Bednarz, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Adam Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2016; 1(12): 36-40. DOI:
Czytaj streszczenie
[Zarodniki Alternaria w powietrzu wybranych miast Polski w 2015 r.] Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2015
Sylwia Pawłowska, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Adam Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Dariusz Jurkiewicz, Aneta Sulborska, Weronika Haratym, Dagmara Sadowska
Alergoprofil 2016; 1(12): 41-45. DOI:
Czytaj streszczenie