Alergoprofil 4 / 2015

spis artykułów:
Leczenie alergicznego nieżytu nosa w Europie i USA – czy dzieli nas ocean? Treatment of allergic rhinitis in Europe and the USA – are we an ocean apart?
Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2015; 4(11): 5-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie azytromycyny w chorobach układu oddechowego u dorosłych – perspektywa kliniczna The use of azithromycin in respiratory tract infections in adults – a clinical perspective
Karina Jahnz-Różyk
Alergoprofil 2015; 4(11): 12-17. DOI:
Czytaj streszczenie
Rośliny toksyczne stanowiące zagrożenie dla oczu Toxic plants posing a risk to eyes
Weronika Haratym, Aneta Sulborska, Anna Matysik-Woźniak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Monika Kwiecień
Alergoprofil 2015; 4(11): 18-24. DOI:
Czytaj streszczenie
Sezon pylenia traw w 2015 r. w Krakowie, Lublinie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, we Wrocławiu i w Zielonej Górze Grass pollen season in Cracow, Lublin, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Wroclaw and Zielona Gora in 2015
Agnieszka Lipiec, Radosław Gawlik, Dorota Myszkowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Adam Rapiejko, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2015; 4(11): 25-29. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza sezonu pyłkowego traw w 2015 r. w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie Szczecinie i Warszawie Analysis of the grass pollen season in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Olsztyn, Szczecin and Warsaw in 2015
Piotr Rapiejko, Małgorzata Puc, Agnieszka Lipiec, Ewa Świebocka, Grzegorz Siergiejko, Ewa Kalinowska, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2015; 4(11): 30-33. DOI:
Czytaj streszczenie