Alergoprofil 1 / 2015

spis artykułów:
Efektywność działania donosowych glikokortykosteroidów w alergicznym nieżycie nosa mierzona indeksem terapeutycznym Efficacy of intranasal glucocorticosteroids in allergic rhinitis as measured using the therapeutic index
Bolesław Samoliński, Edyta Krzych-Fałta
Alergoprofil 2015; 1(11): 3-5. DOI:
Czytaj streszczenie
Kompleksowe leczenie alergicznego nieżytu nosa Comprehensive treatment of allergic rhinitis
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2015; 1(11): 6-19. DOI:
Czytaj streszczenie
Oskrzelowy test prowokacyjny z mannitolem – czy ma szanse stać się głównym narzędziem oceny reaktywności oskrzeli? Bronchial challenge test with mannitol – has it the chance to be the main tool of bronchial reactivity evaluation?
Ewa Maria Świebocka, Aleksander Krupa, Grzegorz Siergiejko, Kacper Gan, Piotr Siergiejko, Dominik Siergiejko, Zenon Siergiejko
Alergoprofil 2015; 1(11): 20-26. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2014 r. The analysis of mugwort pollen count in selected Polish cities in 2014
Małgorzata Puc, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Dorota Myszkowska, Aleksandra Kruczek, Alina Stacewicz, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Łukasz Grewling, Kazimiera Chłopek, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2015; 1(11): 27-31. DOI:
Czytaj streszczenie