Alergoprofil 4 / 2014

spis artykułów:
Nowy algorytm leczenia atopowego zapalenia skóry o łagodnym i średnim nasileniu objawów klinicznych: miejscowe stosowanie pimekrolimusu w kremie 1% New treatment algorithm of mild-to-moderate atopic dermatitis: recommendations for pimecrolimus 1% cream in the topical approach
Magdalena Czarnecka-Operacz
Alergoprofil 2014; 4(10): 5-8. DOI:
Czytaj streszczenie
Oskrzelowy test prowokacyjny z metacholiną – aktualny stan wiedzy Bronchial methacholine challenge – the current state of knowledge
Zenon Siergiejko, Grzegorz Siergiejko, Dominik Siergiejko, Piotr Siergiejko, Aleksander Krupa, Ewa Świebocka
Alergoprofil 2014; 4(10): 9-15. DOI:
Czytaj streszczenie
Bezpieczeństwo donosowych glikokortykosteroidów Safety of intranasal corticosteroids
Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2014; 4(10): 16-21. DOI:
Czytaj streszczenie
Rośliny wywołujące fotodermatozy Plants inducing photodermatoses
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Mirosława Chwil, Marian Wesołowski, Maria Tietze, Anna Matysik-Woźniak
Alergoprofil 2014; 4(10): 22-26. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarodniki Alternaria w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2014
Agnieszka Grinn-Gofroń, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Adam Rapiejko, Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Agata Szymańska, Małgorzata Nowak, Aneta Sulborska, Beata Żuraw, Weronika Haratym
Alergoprofil 2014; 4(10): 27-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarodniki Cladosporium w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Cladosporium spores in the air of selected Polish cities in 2014
Agnieszka Grinn-Gofroń, Agnieszka Lipiec, Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Agata Szymańska, Małgorzata Nowak
Alergoprofil 2014; 4(10): 32-34. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku ambrozji w wybranych miastach Polski w 2014 r. Ambrosia pollen count in the selected Polish cities in 2014
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Malkiewicz, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Adam Rapiejko, Ewa Kalinowska, Beata Żuraw, Aneta Sulborska
Alergoprofil 2014; 4(10): 35-40. DOI:
Czytaj streszczenie
Pacjentka z uczuleniem na leki znieczulenia miejscowego oraz ze współistniejącymi alergiami – opis przypadku The patient with allergy to local anesthetics and with underlying allergies – a case report
Krzysztof Gomułka, Anna Parużyńska, Anna Wolańczyk-Mędrala, Wojciech Mędrala
Alergoprofil 2014; 4(10): 41-44. DOI:
Czytaj streszczenie
Wrodzony obrzęk naczynioruchowy Hereditary angioedema
Katarzyna Łukowska-Smorawska, Zbigniew Samochocki
Alergoprofil 2014; 4(10): 45-50. DOI:
Czytaj streszczenie