Alergoprofil 3 / 2014

spis artykułów:
Przewlekły alergiczny nieżyt nosa Persistent allergic rhinitis
Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2014; 3(10): 3-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego ziarna pyłku tak długo utrzymują się w powietrzu? Why does the plant pollen hover in the air so long?
Małgorzata Puc
Alergoprofil 2014; 3(10): 12-15. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy grypa jest możliwym czynnikiem broni biologicznej? Część II Could influenza be a possible biological warfare agent? Part II
Agnieszka Woźniak-Kosek, Jarosław Kosek, Jerzy Mierzejewski
Alergoprofil 2014; 3(10): 16-24. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza sezonów pyłkowych wierzby w wybranych miastach Polski w 2014 r. Analysis of the willow pollen seasons in the selected Polish cities in 2014
Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Ewa Czarnobilska, Małgorzata Puc, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Agnieszka Woźniak-Kosek, Katarzyna Modrzyńska, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko
Alergoprofil 2014; 3(10): 25-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek topoli w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Poplar pollen in the air of selected Polish cities in 2014
Kazimiera Chłopek, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Dorota Myszkowska, Małgorzata Puc, Agnieszka Lipiec, Adam Rapiejko, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2014; 3(10): 31-35. DOI:
Czytaj streszczenie
Zawartość pyłku jesionu w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Ash pollen count in the air of selected Polish cities in 2014
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Agnieszka Woźniak-Kosek, Katarzyna Modrzyńska, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko
Alergoprofil 2014; 3(10): 36-41. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w 2014 r. The analysis of oak pollen count in selected Polish cities in 2014
Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Agnieszka Woźniak-Kosek, Katarzyna Modrzyńska, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko
Alergoprofil 2014; 3(10): 42-47. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek grabu w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Pollen of hornbeam in the air of selected cities of Poland in 2014
Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Dominik Siergiejko, Dorota Myszkowska, Aleksander Krupa, Kazimiera Chłopek, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2014; 3(10): 48-53. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek platana w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Pollen of plane in the air of selected cities of Poland in 2014
Małgorzata Puc, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Agnieszka Woźniak-Kosek, Katarzyna Modrzyńska, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Aleksandra Kruczek, Alina Stacewicz
Alergoprofil 2014; 3(10): 54-57. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek buka w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Pollen of beech in the air of selected cities of Poland in 2014
Paulina Zielińska, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Agnieszka Woźniak-Kosek, Adam Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Dominik Siergiejko, Dorota Myszkowska, Aleksander Krupa, Kazimiera Chłopek
Alergoprofil 2014; 3(10): 58-62. DOI:
Czytaj streszczenie
Te same objawy, wiele rozpoznań – ciało obce czy nowotwór? Opis przypadku Identical symptoms, different diagnosis – foreign body or neoplasm? Case study
Jacek Kordiak, Joanna Lipińska
Alergoprofil 2014; 3(10): 63-65. DOI:
Czytaj streszczenie
Przewlekły alergiczny nieżyt nosa w przebiegu uczulenia na alergeny roztoczy kurzu domowego. Opis przypadku Persistent allergic rhinitis in the course of dust mites allergy. Case discussion
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2014; 3(10): 67-73. DOI:
Czytaj streszczenie