Alergoprofil 4 / 2007

spis artykułów:
Perspektywy immunoterapii chorób alergicznych II. Blokowanie funkcji interleukiny 4 (IL-4) Perspectives in immunotherapy of allergic diseases II. Targeting interleukin 4 (IL-4)
Witold Lasek
Alergoprofil 2007; 4(3): 2-6. DOI:
Czytaj streszczenie
Spojówkowy test prowokacyjny z alergenem (CPT) – czy możliwa jest standaryzacja metody? Conjunctival Provocation Test (CPT) with an allergen – is it possible to standardize the method?
Ewa Świebocka, Zenon Siergiejko
Alergoprofil 2007; 4(3): 7-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Wybrane badania epidemiologiczne dotyczące występowania astmy oskrzelowej u dzieci i młodzieży Epidemiological studies on asthma prevalence in children and adolescents
Małgorzata Modl, Rafał Dżygóra, Anna Wolańczyk-Mędrala
Alergoprofil 2007; 4(3): 14-19. DOI:
Czytaj streszczenie
Czynniki zaostrzające przebieg atopowego zapalenia skóry [Factors that exacerbate the course of atopic dermatitis]
Beata Dworak-Szumlińska, Janusz Milanowski
Alergoprofil 2007; 4(3): 20-25. DOI:
Czytaj streszczenie
Częstość występowania alergii w Polsce – program ECAP The incidence of allergy in Poland – ECAP program
Bolesław Samoliński, Filip Raciborski, Aneta Tomaszewska, Jacek Borowicz, Piotr Samel-Kowalik, Artur Walkiewicz, Nina Jakubik, Justyna Marszałkowska, Edyta Krzych-Fałta, Adam Lusawa, Liliana Trzpil, Joanna Gutowska, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2007; 4(3): 26-28. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ stosowania roztworu izotonicznego wody morskiej (Marimer) na objawy chorobowe oraz stan błony śluzowej nosa u chorych z uczuleniem na alergeny pyłku roślin The influence of the isotonic solution of sea water (Marimer) application on allergic symptoms and nasal mucosa in allergic rhinitis sufferers sensitised to pollen allergens
Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2007; 4(3): 29-35. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergeny pyłku buku       The beech pollen allergens      
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2007; 4(3): 36-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarodniki Alternaria w powietrzu wybranych miast Polski w roku 2007 Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2007
Agnieszka Grinn-Gofroń, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska
Alergoprofil 2007; 4(3): 39-42. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek traw w powietrzu wybranych miast Polski w 2007 roku The grass pollen in the air of selected Polish cities in 2007
Kazimiera Chłopek, Małgorzata Malkiewicz, Dorota Myszkowska, Idalia Kasprzyk, Małgorzata Puc, Zofia Balwierz, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Agnieszka Lipiec, Zenon Siergiejko, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2007; 4(3): 43-49. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza sezonów pyłkowych babki w wybranych miastach Polski w roku 2007 Analysis of the plantain pollen seasons in the selected Polish cities in 2007
Dorota Myszkowska, Małgorzata Puc, Małgorzata Nowak, Alicja Stach, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Piotr Rapiejko, Zenon Siergiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska
Alergoprofil 2007; 4(3): 50-56. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarodniki Cladosporium w powietrzu wybranych miast Polski w roku 2007 Cladosporium spores in the air of selected Polish cities in 2007
Agnieszka Grinn-Gofroń, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Tomasz Wolski
Alergoprofil 2007; 4(3): 57-60. DOI:
Czytaj streszczenie