Alergoprofil 2 / 2014

spis artykułów:
Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa – krótki przegląd wybranych pozycji piśmiennictwa 2014 Management of allergic rhinitis – short review of literature 2014
Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2014; 2(10): 3-4. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy grypa jest możliwym czynnikiem broni biologicznej? Część I Could influenza be a possible biological warfare agent? Part I
Agnieszka Woźniak-Kosek, Jarosław Kosek, Jerzy Mierzejewski
Alergoprofil 2014; 2(10): 5-10. DOI:
Czytaj streszczenie
Sezon pylenia leszczyny, olszy i brzozy w Bydgoszczy w 2014 r. Season of hazel, alder and birch pollination in Bydgoszcz in 2014
Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Agnieszka Woźniak-Kosek, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2014; 2(10): 13-16. DOI:
Czytaj streszczenie
Charakterystyka sezonów pylenia leszczyny, olszy i brzozy w Drawsku Pomorskim w 2014 r. Characteristics of pollen seasons of hazel, alder and birch in Drawsko Pomorskie in 2014
Katarzyna Modrzyńska, Agnieszka Lipiec, Ewa Kalinowska, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2014; 2(10): 17-20. DOI:
Czytaj streszczenie
Charakterystyka sezonów pyłkowych leszczyny i olszy w Lublinie w 2014 r. Characteristics of pollen seasons of hazel and alder in Lublin, 2014
Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Alergoprofil 2014; 2(10): 21-23. DOI:
Czytaj streszczenie
Sezon pylenia leszczyny, olszy i brzozy w Olsztynie w 2014 r. Season of hazel, alder and birch pollination in Olsztyn in 2014
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Agnieszka Woźniak-Kosek, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2014; 2(10): 24-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Charakterystyka sezonów pylenia leszczyny, olszy i brzozy w Piotrkowie Trybunalskim w 2014 r. Characteristics of pollen seasons of hazel, alder and birch in Piotrkow Trybunalski in 2014
Agnieszka Lipiec, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2014; 2(10): 28-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek leszczyny, olszy i brzozy w powietrzu Szczecina w latach 2012–2014 Pollen of hazel, alder and birch in the air of Szczecin in the years 2012–2014
Małgorzata Puc
Alergoprofil 2014; 2(10): 32-37. DOI:
Czytaj streszczenie
Charakterystyka sezonów pyłkowych leszczyny i olszy w Sosnowcu w 2014 r. Characteristics of pollen seasons of hazel and alder in Sosnowiec in 2014
Kazimiera Chłopek
Alergoprofil 2014; 2(10): 38-40. DOI:
Czytaj streszczenie
Sezony pylenia leszczyny, olszy i brzozy w Warszawie w 2014 r. Pollen seasons of hazel, alder and birch in Warsaw in 2014
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Dariusz Jurkiewicz, Ewa Kalinowska
Alergoprofil 2014; 2(10): 41-44. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza sezonów pyłkowych leszczyny, olszy i brzozy we Wrocławiu w 2014 r. The analysis of hazel, alder and brich pollen seasons in Wroclaw in 2014
Małgorzata Malkiewicz
Alergoprofil 2014; 2(10): 45-48. DOI:
Czytaj streszczenie
Charakterystyka sezonów pylenia leszczyny, olszy i brzozy w Zielonej Górze w 2014 r. Characteristics of pollen seasons of hazel, alder and birch in Zielona Gora in 2014
Adam Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Ewa Kalinowska
Alergoprofil 2014; 2(10): 49-52. DOI:
Czytaj streszczenie
Objawy nieżytu nosa u 8-letniej dziewczynki. Omówienie przypadku Symptoms of rhinitis in an eight years old girl. Case discussion
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2014; 2(10): 53-56. DOI:
Czytaj streszczenie
Diagnostyka różnicowa między anafilaksją zależną od pokarmu indukowaną wysiłkiem a nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne – opis przypadku Differential diagnostics of food-dependent exercise-induced anaphylaxis and non-steroidal anti-inflammatory drugs hypersensitivity – case report
Anna Radlińska, Anna Wolańczyk-Mędrala, Wojciech Barg, Wojciech Mędrala
Alergoprofil 2014; 2(10): 58-61. DOI:
Czytaj streszczenie
Przewlekły alergiczny nieżyt nosa w przebiegu uczulenia na alergeny pyłku traw. Opis przypadku Perennial allergic rhinitis in the course of grass pollen allergy. Case discussion
Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2014; 2(10): 62-66. DOI:
Czytaj streszczenie