Alergoprofil 1 / 2014

spis artykułów:
Unikatowe rozwiązanie w leczeniu alergicznego nieżytu nosa Innovative solution for the treatment of alllergic rhinitis
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2014; 1(10): 5-9. DOI:
Czytaj streszczenie
Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Influenza, a public health problem. What everyone should know
Agnieszka Woźniak-Kosek, Jarosław Kosek, Bogumiła Kempińska-Mirosławska
Alergoprofil 2014; 1(10): 10-18. DOI:
Czytaj streszczenie
Rośliny dziko rosnące o właściwościach toksycznych Wild plants with toxic features
Beata Żuraw, Weronika Haratym, Maria Tietze, Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Alergoprofil 2014; 1(10): 19-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Nadwrażliwość na wino Wine intolerance
Ewelina Cichecka, Grzegorz Zagórny, Radosław Gawlik
Alergoprofil 2014; 1(10): 28-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergia na insulinę – istotny problem kliniczny? Allergy to insulin – a significant clinical problem?
Katarzyna Modrzyńska
Alergoprofil 2014; 1(10): 33-39. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek wybranych roślin alergogennych i zarodników Alternaria w powietrzu Szczecina w 2013 r. Pollen of selected allergenic plants and Alternaria spores in the air of Szczecin in 2013
Małgorzata Puc, Aleksandra Kruczek
Alergoprofil 2014; 1(10): 41-45. DOI:
Czytaj streszczenie
Sezony pyłkowe wybranych roślin alergennych w Sosnowcu w 2013 r. Pollen of selected allergenic plants of Sosnowiec in 2013
Kazimiera Chłopek
Alergoprofil 2014; 1(10): 46-50. DOI:
Czytaj streszczenie
Charakterystyka sezonów pyłkowych wybranych roślin alergennych we Wrocławiu w 2013 r. Characteristics of pollen seasons of selected allergenic plants in Wrocław in 2013
Małgorzata Malkiewicz
Alergoprofil 2014; 1(10): 51-55. DOI:
Czytaj streszczenie
Stężenie pyłku wybranych taksonów roślin w atmosferze Lublina w 2013 r. Pollen concentrations of selected plant taxa in the air of Lublin in 2013
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Aneta Sulborska
Alergoprofil 2014; 1(10): 56-59. DOI:
Czytaj streszczenie
Stężenie zarodników Alternaria w powietrzu Lublina w 2013 r. Alternaria spore count in the air of Lublin in 2013
Weronika Haratym, Aneta Sulborska, Krystyna Piotrowska-Weryszko
Alergoprofil 2014; 1(10): 60-62. DOI:
Czytaj streszczenie
Charakterystyka sezonów pyłkowych wybranych roślin alergennych w Warszawie w 2013 r. Characteristics of pollen seasons of selected allergenic plants in Warsaw in 2013
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Ewa Kalinowska, Andrzej Wieczorkiewicz, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2014; 1(10): 63-67. DOI:
Czytaj streszczenie