Alergoprofil 3 / 2013

spis artykułów:
Rośliny drzewiaste o właściwościach toksycznych Woody plants with toxic features
Weronika Haratym, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Anna Matysik-Woźniak
Alergoprofil 2013; 3(9): 6-12. DOI:
Czytaj streszczenie
Stężenie pyłku dębu w atmosferze wybranych miast Polski w 2013 roku The oak pollen in the air of selected Polish cities in 2013
Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Izabella Winnicka, Adam Rapiejko, Kornel Szczygielski, Ewa Kalinowska, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2013; 3(9): 13-16. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza sezonu pyłkowego traw w 2013 roku w wybranych miastach Polski Analysis of the grass pollen season in selected Polish cities in 2013
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Izabella Winnicka, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Puc, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Ewa Kalinowska, Andrzej Wieczorkiewicz, Adam Rapiejko
Alergoprofil 2013; 3(9): 18-23. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek pokrzywy w powietrzu wybranych miast Polski w 2013 roku The nettle in the air of selected Polish cities in 2013
Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Kornel Szczygielski, Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Izabela Winnicka, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Adam Rapiejko
Alergoprofil 2013; 3(9): 24-28. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek bylicy w powietrzu wybranych miast Polski w 2013 roku Mugwort pollen in the air of selected Polish cities in 2013
Małgorzata Puc, Aleksandra Kruczek, Agnieszka Lipiec, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Małgorzata Malkiewicz, Mirosław I. Puc, Kazimiera Chłopek, Ewa Kalinowska, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Bożena Kiziewicz, Izabella Winnicka, Kornel Szczygielski, Adam Rapiejko
Alergoprofil 2013; 3(9): 29-33. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ leków stosowanych w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi na zmysł smaku Influence on the taste sense of medicines applied in premedication before surgery
Bożena Szabelska
Alergoprofil 2013; 3(9): 34-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Badanie węchu pracowników bloku operacyjnego The sense of smell examination in the personnel of surgery room
Violetta Kaniewska
Alergoprofil 2013; 3(9): 39-42. DOI:
Czytaj streszczenie