Alergoprofil 1 / 2013

spis artykułów:
Fakty i mity na temat miejscowych inhibitorów kalcyneuryny Facts and myths about topical calcineurin inhibitors
Magdalena Czarnecka-Operacz, Anna Sadowska-Przytocka
Alergoprofil 2013; 1(9): 5-10. DOI:
Czytaj streszczenie
Wartość diagnostyczna oznaczeń specyficznych IgG w alergii i nietolerancji pokarmowej The diagnostic significance of specific IgG antibodies in food allergy and intolerance
Marek Modrzyński, Katarzyna Modrzyńska
Alergoprofil 2013; 1(9): 11-15. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek wybranych roślin alergogennych w powietrzu Białegostoku w 2012 r. Allergic pollen in the air of Bialystok in 2012
Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Przemysław Kosieliński
Alergoprofil 2013; 1(9): 16-21. DOI:
Czytaj streszczenie
Charakterystyka sezonów pyłkowych wybranych roślin alergennych w Lublinie w 2012 roku Characteristics of pollen seasons of selected allergenic plants in Lublin in 2012
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko
Alergoprofil 2013; 1(9): 22-25. DOI:
Czytaj streszczenie
Sezony pyłkowe wybranych drzew, krzewów i roślin zielnych we Wrocławiu w 2012 r. Pollen seasons of selected trees, shrubs and herbaceous plants in Wrocław in 2012 Pollen seasons of selected trees, shrubs and herbaceous plants in Wrocław in 2012
Kamilla Klaczak, Małgorzata Malkiewicz
Alergoprofil 2013; 1(9): 26-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Stężenie pyłku roślin w powietrzu Sosnowca w 2012 roku Concentration of airborne pollen grains in Sosnowiec in 2012
Kazimiera Chłopek
Alergoprofil 2013; 1(9): 31-35. DOI:
Czytaj streszczenie
Porównanie stężenia pyłku wybranych roślin alergogennych w powietrzu Szczecina (2011–2012) Comparison of pollen count of selected allergenic plants in the air of Szczecin (2011–2012)
Małgorzata Puc, Mirosław I. Puc
Alergoprofil 2013; 1(9): 36-41. DOI:
Czytaj streszczenie
Charakterystyka sezonów pyłkowych wybranych roślin alergennych w Warszawie w 2012 roku Characteristics of pollen seasons of selected allergenic plants in Warsaw 2012
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Ewa Kalinowska
Alergoprofil 2013; 1(9): 42-45. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia zarodników Aspergillus w powietrzu budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2012 roku The analysis of Aspergillus spore count in indoor air of academic buildings Medical University in Bialystok in 2012
Natalia Rogoz, Bożena Kiziewicz, Ewa Zdrojkowska
Alergoprofil 2013; 1(9): 47-52. DOI:
Czytaj streszczenie