Alergoprofil 4 / 2012

spis artykułów:
Terapia inhalacyjna – wyzwanie dla chorego i lekarza Inhalation therapy is a challenge for the patient and the doctor
Piotr Dąbrowiecki
Alergoprofil 2012; 4(8): 5-7. DOI:
Czytaj streszczenie
Rośliny o właściwościach toksycznych stosowane do dekoracji pomieszczeń Plants with toxic features applied for room decoration
Maria Tietze, Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Alergoprofil 2012; 4(8): 8-13. DOI:
Czytaj streszczenie
Cytometria przepływowa w diagnostyce alergii – protokoły identyfikacji bazofilów Flow cytometry in allergy diagnosis – basophil identification protocols
Anna Skotny, Barbara Kmiecik, Ewa Zbrojewicz, Emilia Siwak, Wojciech Mędrala
Alergoprofil 2012; 4(8): 14-18. DOI:
Czytaj streszczenie
Ocena częstości występowania alergii na alergeny inhalacyjne u dzieci z atopowym zapaleniem skóry Allergic coexistence in children with atopic dermatitis
Agnieszka Krauze, Emilia Sokulska, Klaudia Gmur
Alergoprofil 2012; 4(8): 20-23. DOI:
Czytaj streszczenie
Dynamika sezonów pyłkowych ambrozji w Lublinie i ryzyko występowania alergii pyłkowej Dynamics of ragweed pollen season in Lublin and risk of pollen allergy
Krystyna Piotrowska-Weryszko
Alergoprofil 2012; 4(8): 24-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Stężenie pyłku dębu w atmosferze wybranych miast Polski w 2012 roku The oak pollen in the air of selected Polish cities in 2012
Ewa Kalinowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamilla Klaczak, Andrzej Wieczorkiewicz, Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Agnieszka Lipiec,Kornel Szczygielski, Małgorzata Puc, Bożena Kiziewicz, Przemysław Kosieliński, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2012; 4(8): 32-36. DOI:
Czytaj streszczenie