Alergoprofil 2 / 2012

spis artykułów:
Pimekrolimus w leczeniu atopowego zapalenia skóry Pimecrolimus in the treatment of atopic dermatitis
Witold Owczarek
Alergoprofil 2012; 2(8): 4-8. DOI:
Czytaj streszczenie
Modele statystyczne wykorzystywane przy prognozowaniu stężeń zarodników alergennych Statistical models used for predicting concentrations of allergenic spores
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2012; 2(8): 10-12. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia zarodników grzybów potencjalnie chorobotwórczych w powietrzu samochodów klimatyzowanych i bez klimatyzacji w Białymstoku Analysis of the concentration of spores of potentially pathogenic fungi in the air of cars air-conditioned and without air conditioning in Białystok
Bożena Kiziewicz, Ewa Zdrojkowska, Natalia Rogoz
Alergoprofil 2012; 2(8): 13-17. DOI:
Czytaj streszczenie
Stężenie zarodników Alternaria w powietrzu Poznania w latach 2008–2011 Concentrations of Alternaria spores in the air of Poznań in 2008–2011
Małgorzata Nowak, Agata Szymańska
Alergoprofil 2012; 2(8): 19-22. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku leszczyny w 2012 roku w wybranych miastach Polski The analysis of hazel pollen count in Poland in 2012
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Bożena Kiziewicz, Przemysław Kosieliński, Małgorzata Puc, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Dorota Myszkowska, Zbigniew M. Wawrzyniak
Alergoprofil 2012; 2(8): 23-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku olszy w 2012 roku w wybranych miastach Polski The analysis of alder pollen count in Poland in 2012
Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Bożena Kiziewicz, Przemysław Kosieliński, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Dorota Myszkowska, Małgorzata Puc, Zbigniew M. Wawrzyniak
Alergoprofil 2012; 2(8): 28-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku brzozy w wybranych miastach Polski w 2012 roku The analysis of birch pollen count in selected Polish cities in 2012
Piotr Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Agnieszka Lipiec, Kamila Klaczak, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Zbigniew M. Wawrzyniak, Adam Rapiejko, Bożena Kiziewicz, Przemysław Kosieliński, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dorota Myszkowska
Alergoprofil 2012; 2(8): 33-37. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarodniki grzybów z rodzaju Penicillium wewnątrz budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku The spores of Penicillium indoor of academic building Medical University in Białystok
Bożena Kiziewicz, Natalia Rogoz, Ewa Zdrojkowska
Alergoprofil 2012; 2(8): 38-42. DOI:
Czytaj streszczenie