Alergoprofil 3 / 2007

spis artykułów:
Perspektywy immunoterapii chorób alergicznych I. Terapia przeciwciałami monoklonalnymi Perspectives in immunotherapy of allergic diseases I. Treatment with monoclonal antibodies
Witold Lasek
Alergoprofil 2007; 3(3): 2-7. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy istnieją „dobre” alergeny? Do „good” allergens exist?
Tomasz Wasyłyszyn, Wojciech Kozłowski
Alergoprofil 2007; 3(3): 8-10. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa u dzieci a astma The influence of allergic rhinitis on asthma
Anna Zawadzka-Krajewska, Marek Kulus, Maria Krajewska
Alergoprofil 2007; 3(3): 12-17. DOI:
Czytaj streszczenie
Zaburzenia funkcji narządu głosu u chorych z uczuleniem na brzozę Voice organ dysfunction in patients with allergic rhinitis sensitized to birch
Jan Ratajczak, Piotr Rapiejko, Andrzej Wojdas, Agnieszka Lipiec, Dariusz Jurkiewicz
Tłumaczenie z: Pol. J. Environ. Studies 2007, 16(1A): 51-54. Skopiowano za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Czytaj streszczenie
Nietolerancja rękawiczek gumowych wśród pracowników służby zdrowia – badania ankietowe [Intolerance of rubber gloves among health professionals - survey research]
Anna Ziółkowska-Kuryś
Alergoprofil 2007; 3(3): 24-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergeny pyłku olszy The alder pollen allergens
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2007; 3(3): 28-33. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergeny pyłku dębu         The oak pollen allergens      
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2007; 3(3): 34-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku grabu (Carpinus) w wybranych miastach Polski w 2007 r. The analysis of hornbeam (Carpinus) pollen count in selected Polish cities in 2007
Kazimiera Chłopek, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Zofia Balwierz, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Małgorzata Malkiewicz, Krzysztof Domański, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Chmielewska
Alergoprofil 2007; 3(3): 39-44. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w 2007 r. The analysis of Oak pollen count in selected Polish cities in 2007
Agnieszka Lipiec, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Malkiewicz, dr Małgorzata Puc, Zenon Siergiejko, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2007; 3(3): 45-49. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku jesionu w wybranych miastach Polski w 2007 r. The analysis of Ash pollen count in selected Polish cities in 2007
Agnieszka Lipiec, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Malkiewicz, Małgorzata Puc, Zenon Siergiejko, Mirosław Puc, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2007; 3(3): 50-54. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku cisu/jałowca w wybranych miastach Polski w 2007 r. The analysis of yew/juniper pollen count in selected Polish cities in 2007
Ewa Kalinowska, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dorota Myszkowska, Zenon Siergiejko, Kazimiera Chłopek, Andrzej Wojdas
Alergoprofil 2007; 3(3): 55-60. DOI:
Czytaj streszczenie
Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny za rok 2007 The Nobel prize in medicine 2007
Karolina Dżaman
Alergoprofil 2007; 3(3): 61-62. DOI:
Czytaj streszczenie