Alergoprofil 4 / 2011

spis artykułów:
Miejsce monoterapii glikokortykosteroidami wziewnymi w świetle obecnych standardów terapii astmy Monotherapy with inhaled corticosteroids in the light of current asthma guidelines
Marek Kulus, Witold Bartosiewicz
Alergoprofil 2011; 4(7): 2-4. DOI:
Czytaj streszczenie
Znaczenie alergennych białek pyłku w biologii kwitnienia roślin Significance of allergenic proteins of pollen grains in blooming biology
Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Alergoprofil 2011; 4(7): 6-9. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza sezonu pylenia traw w 2011 roku w wybranych miastach Polski Grass pollen in the air of selected Polish cities in 2011
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Małgorzata Puc, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Krzysztof Staroń, Adam Rapiejko, Ewa Kalinowska, Bolesław Samoliński
Alergoprofil 2011; 4(7): 11-15. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2011 r. The analysis of mugwort pollen count in selected Polish cities in 2011
Agnieszka Lipiec, Bolesław Samoliński, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Dorota Myszkowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamilla Klaczak, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Adam Rapiejko, Małgorzata Puc, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Kazimiera Chłopek, Dariusz Jurkiewicz, Ewa Kalinowska, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2011; 4(7): 17-20. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza sezonów pyłkowych szczawiu w wybranych miastach Polski w 2011 roku The analysis of sorrel pollen seasons in selected Polish cities in 2011
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Krzysztof Staroń, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Małgorzata Puc, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Ewa Kalinowska
Alergoprofil 2011; 4(7): 21-24. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku babki w wybranych miastach Polski w 2011 roku The analysis of plantain pollen count in selected Polish cities in 2011
Agnieszka Lipiec, Bolesław Samoliński, Dorota Myszkowska, Małgorzata Puc, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Zbigniew M. Wawrzyniak, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Kazimiera Chłopek, Ewa Kalinowska, Jan Ratajczak, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2011; 4(7): 25-28. DOI:
Czytaj streszczenie
Podatki w 2012 r.             [Taxes in 2012]           
Artur Jeschke
Alergoprofil 2011; 4(7): 29-30. DOI:
Czytaj streszczenie