Alergoprofil 3 / 2011

spis artykułów:
Glikokortykosteroidy wziewne w astmie – jakie, komu, kiedy, jak? Inhaled glicocorticosteroids in asthma: which ones, to whom, when and how?
Andrzej Emeryk, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Justyna Emeryk-Maksymiuk
Alergoprofil 2011; 3(7): 2-9. DOI:
Czytaj streszczenie
Rehabilitacja oddechowa chorych na astmę Pulmonary rehabilitation in bronchial asthma
Radosław Gawlik, Małgorzata Wróbel-Rajzer, Mariusz Tukaj
Alergoprofil 2011; 3(7): 10-13. DOI:
Czytaj streszczenie
Anafilaksja – ważny problem w alergologii Anaphylaxis – important problem in allergology
Radosław Gawlik, Małgorzata Wróbel-Rajzer
Alergoprofil 2011; 3(7): 15-20. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stężenia zarodników wywołujących alergie The impact of air pollution on the concentration of allergenic fungal spores
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2011; 3(7): 22-24. DOI:
Czytaj streszczenie
Porównanie wyników testów płatkowych z zastosowaniem Europejskiej Serii Podstawowej, Polskiej Serii Podstawowej oraz rozszerzonej serii autorskiej w diagnostyce chorych z podejrzeniem alergii kontaktowej A comparison of patch test results with the European Baseline Series, Polish Baseline Series and an original extended series in the diagnosis of patients with suspected contact allergy
Aleksandra Gregorius, Radosław Śpiewak
Alergoprofil 2011; 3(7): 25-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Dynamika sezonów pyłkowych olszy i brzozy w Szczecinie i Warszawie (2008–2010) Dynamics of alder and birch pollen seasons in Szczecin and Warsaw (2008–2010)
Małgorzata Puc, Mirosław I. Puc, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2011; 3(7): 33-40. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza sezonów pyłkowych olszy w wybranych miastach Polski w 2011 roku The analysis of alder pollen seasons in selected Polish cities in 2011
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Dorota Myszkowska, Małgorzata Puc
Alergoprofil 2011; 3(7): 42-45. DOI:
Czytaj streszczenie
Formy opodatkowania indywidualnej praktyki medycznej – część 3 Taxation forms of individual medical practices – part 3
Artur Jeschke
Alergoprofil 2011; 3(7): 46-49. DOI:
Czytaj streszczenie