Alergoprofil 4 / 2010

spis artykułów:
Novolizer – inhalator suchego proszku Novolizer – dry powder inhaler
Andrzej Chciałowski
Alergoprofil 2010; 4(6): 2-3. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa – jak leczyć nasilenie dolegliwości? Allergic rhinitis – how to cure the exacerbation
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2010; 4(6): 4-8. DOI:
Czytaj streszczenie
Ocena postępowania w kuli gardłowej rozumianej jako choroba psychosomatyczna albo jako zapalenie alergiczne Evaluation of management in pharyngeal globe identified as psychosomatic illness or allergic inflammation
Sławomir Naskiewicz, Krzysztof Buczyłko
Alergoprofil 2010; 4(6): 9-15. DOI:
Czytaj streszczenie
Komórki T regulatorowe i ich udział w patogenezie wybranych chorób Regulatory T cells and their role in etiology of selected diseases
Ewa Polkowska, Anna Stasiak-Barmuta
Alergoprofil 2010; 4(6): 16-22. DOI:
Czytaj streszczenie
Reakcje nadwrażliwości na leki znieczulenia miejscowego ze szczególnym uwzględnieniem lidokainy Hypersensitivity to local anaesthetics with particular reference to lidocaine
Anna Parużyńska, Krzysztof Gomułka, Anna Wolańczyk-Mędrala, Wojciech Mędrala
Alergoprofil 2010; 4(6): 24-29. DOI:
Czytaj streszczenie
Zróżnicowanie przestrzenne kwitnienia leszczyny Polsce w latach 2007–2010 Spatial differentiation of hazel flowering in Poland in a study years: 2007–2010
Katarzyna Jabłońska
Alergoprofil 2010; 4(6): 32-35. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku leszczyny w wybranych miastach Polski w 2010 r. Analysis of hazel pollen season in selected Polish cities in 2010
Idalia Kasprzyk, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Nowak, Łukasz Grewling, Bernadetta Bajo
Alergoprofil 2010; 4(6): 37-41. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku brzozy w wybranych miastach Polski w 2010 r. The analysis of birch pollen count in selected Polish cities in 2010
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, dr Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Adam Rapiejko, Jan Ratajczak, Kornel Szczygielski, Bernadetta Gajo, Beata Zielnik-Jurkiewicz
Alergoprofil 2010; 4(6): 42-45. DOI:
Czytaj streszczenie
Formy opodatkowania indywidualnej praktyki medycznej – część 1 Forms of taxation of individual medical practices – part 1
Artur Jeschke
Alergoprofil 2010; 4(6): 46-47. DOI:
Czytaj streszczenie