Alergoprofil 3 / 2010

spis artykułów:
Pyłek leszczyny w Szczecinie (2009–2010) Hazel pollen in Szczecin (2009–2010)
Małgorzata Puc, Mirosław I. Puc
Alergoprofil 2010; 3(6): 2-3. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek leszczyny w powietrzu Białegostoku w 2010 roku Hazel pollen in the air of Bialystok in 2010
Bernadetta Gajo
Alergoprofil 2010; 3(6): 4-5. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku leszczyny w Warszawie w 2010 r. The analysis of hazel pollen count in Warsaw in 2010
Andrzej Chciałowski, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2010; 3(6): 6-7. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku leszczyny w Sosnowcu w 2010 r. The analysis of hazel pollen count in Sosnowiec in 2010
Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek
Alergoprofil 2010; 3(6): 8-10. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku olszy w powietrzu Białegostoku w 2010 roku The analysis of alder pollen in the air of Bialystok in 2010
Bernadetta Gajo
Alergoprofil 2010; 3(6): 11-12. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku olszy w Warszawie w 2010 r. The analysis of alder pollen count in Warsaw in 2010
Andrzej Chciałowski, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2010; 3(6): 13-14. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku olszy w Sosnowcu w 2010 r. The analysis of alder pollen in Sosnowiec 2010
Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart
Alergoprofil 2010; 3(6): 15-17. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia ziaren pyłku olszy we Wrocławiu w 2010 roku The analyses of alder pollen count in Wroclaw in 2010
Kamilla Klaczak
Alergoprofil 2010; 3(6): 18-19. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek brzozy w powietrzu Białegostoku w 2010 roku Birch pollen in the air of Bialystok in 2010
Bernadetta Gajo
Alergoprofil 2010; 3(6): 20-21. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku brzozy w Warszawie w 2010 r. The analysis of birch pollen count in Warsaw in 2010
Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2010; 3(6): 22-23. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku brzozy we Wrocławiu w 2010 r. The analysis of birch pollen count in Wroclaw in 2010
Małgorzata Malkiewicz
Alergoprofil 2010; 3(6): 24-25. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku brzozy w Sosnowcu w 2010 r. The analysis of birch pollen count in Sosnowiec in 2010
Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek
Alergoprofil 2010; 3(6): 26-28. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek jesionu w powietrzu Szczecina (2009–2010) Airborne ash pollen in Szczecin (2009–2010)
Małgorzata Puc, Mirosław I. Puc
Alergoprofil 2010; 3(6): 29-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek platanu w powietrzu Szczecina (2009–2010) Airborne plane tree pollen in Szczecin (2009–2010)
Małgorzata Puc
Alergoprofil 2010; 3(6): 31-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek dębu w powietrzu Szczecina (2009–2010) Airborne oak pollen in Szczecin (2009–2010)
Małgorzata Puc
Alergoprofil 2010; 3(6): 33-34. DOI:
Czytaj streszczenie
Zagrożenie alergenami pyłku traw w powietrzu Szczecina (2009–2010) Threat of allergenic airborne grass pollen in Szczecin (2009–2010)
Małgorzata Puc
Alergoprofil 2010; 3(6): 35-36. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek traw w powietrzu Białegostoku w 2010 roku Grass pollen in the air of Bialystok in 2010
Bernadetta Gajo
Alergoprofil 2010; 3(6): 37-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek traw w powietrzu Bydgoszczy w 2010 roku Grass pollen in the air of Bydgoszcz in 2010
Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2010; 3(6): 39-40. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek traw w powietrzu Warszawy w 2010 roku Grass pollen in the air of Warsaw in 2010
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2010; 3(6): 41-42. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku traw we Wrocławiu w 2010 r. The analysis of grass pollen count in Wroclaw in 2010
Małgorzata Malkiewicz
Alergoprofil 2010; 3(6): 43-44. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek traw w powietrzu Sosnowca w 2010 roku Grass pollen in the air of Sosnowiec in 2010
Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart
Alergoprofil 2010; 3(6): 45-47. DOI:
Czytaj streszczenie
Zagrożenie alergenami pyłku bylicy w powietrzu Szczecina (2009–2010) Threat of allergenic airborne mugwort pollen in Szczecin (2009–2010)
Małgorzata Puc
Alergoprofil 2010; 3(6): 48-49. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku bylicy w powietrzu Białegostoku w 2010 roku The analysis of mugwort pollen count in the air of Bialystok in 2010
Bernadetta Gajo
Alergoprofil 2010; 3(6): 50-51. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia ziaren pyłku bylicy we Wrocławiu w 2010 roku The analyses of mugwort pollen count in Wroclaw in 2010
Kamilla Klaczak
Alergoprofil 2010; 3(6): 52-53. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek bylicy w powietrzu Sosnowca w 2010 r. Mugwort pollen in the air of Sosnowiec in 2010
Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart
Alergoprofil 2010; 3(6): 54-56. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarodniki Alternaria i Cladosporium w powietrzu Szczecina w 2010 r. Alternaria and Cladosporium spores in the air of Szczecin in 2010
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2010; 3(6): 57-58. DOI:
Czytaj streszczenie
Stężenie zarodników Alternaria w powietrzu Białegostoku w 2010 roku Alternaria spore count in the air of Bialystok in 2010
Bernadetta Gajo
Alergoprofil 2010; 3(6): 59-60. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia zarodników Cladosporium w powietrzu Białegostoku w 2010 roku The analysis of Cladosporium spore count in the air of Bialystok in 2010
Bernadetta Gajo, Bożena Kiziewicz, Przemysław Kosieliński, Ewa Zdrojkowska
Alergoprofil 2010; 3(6): 61-62. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarodniki Alternaria w atmosferze Warszawy w 2010 r. Alternaria spores in the air of Warsaw in 2010
Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2010; 3(6): 63-64. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarodniki Alternaria w powietrzu Wrocławia w 2010 r. Alternaria spores in the air in Wroclaw in 2010
Małgorzata Malkiewicz
Alergoprofil 2010; 3(6): 65-66. DOI:
Czytaj streszczenie
Kobiety, przyszłe lekarki, na uniwersytetach europejskich Women, future doctors at european universities
Danuta Augustynowicz
Alergoprofil 2010; 3(6): 67-69. DOI:
Czytaj streszczenie
VAT w ochronie zdrowia – zmiany w 2011 roku Value Added Tax in health service – changes in year 2011
Artur Jeschke
Alergoprofil 2010; 3(6): 70-71. DOI:
Czytaj streszczenie