Alergoprofil 2 / 2010

spis artykułów:
Rodzaje Aspergillus i Penicillium jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych Aspergillus and Penicillium genus as a source of potential mould’s allergens
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2010; 2(6): 2-5. DOI:
Czytaj streszczenie
Aerobiologia grzybów   Aerobiology of fungi  
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2010; 2(6): 6-9. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie eukapnicznej hiperwentylacji w rozpoznawaniu bronchospazmu powysiłkowego u wyczynowych sportowców Application of eucapnic voluntary hyperpnoea in the diagnosis of exercise-induced bronchospasm in elite athletes
Anna Parużyńska, Alina Niwińska, Anna Wolańczyk-Mędrala
Alergoprofil 2010; 2(6): 10-12. DOI:
Czytaj streszczenie
Testy aktywacji bazofila metodą cytometrii przepływowej w diagnostyce alergologicznej Flowcytometric basophil activation test as a method of allergy diagnosis
Alina Niwińska, Anna Parużyńska, Anna Wolańczyk-Mędrala
Alergoprofil 2010; 2(6): 13-17. DOI:
Czytaj streszczenie
Uczulenie na roztocze przechowalniane (Lepidoglyphus destructor i Tyrophagus putrescentiae) w grupie hodowców ptaków Sensitization to storage mites (Lepidoglyphus destructor and Tyrophagus putrescentiae) in a group of bird breeders
Elżbieta Meszyńska, Krzysztof Solarz, Piotr Szilman, Danuta Wiechula
Alergoprofil 2010; 2(6): 18-22. DOI:
Czytaj streszczenie
Ryzyko ekspozycji na roztocze kurzu domowego i inne stawonogi w trzech górnośląskich szpitalach Risk of exposure to house dust mites and other arthropods in three Upper Silesian hospitals
Krzysztof Solarz, Olimpia Pompa, Marek Asman, Ewa Szilman
Alergoprofil 2010; 2(6): 23-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Początek sezonów pyłkowych olszy i leszczyny a początek pylenia w różnych warunkach siedliskowych Rzeszowa Start of alder and hazel pollen seasons and start of pollination in different habitats in Rzeszów
Idalia Kasprzyk
Alergoprofil 2010; 2(6): 32-37. DOI:
Czytaj streszczenie
Sezony pyłkowe dębu w Sosnowcu w latach 1997–2007 Oak pollen season in Sosnowiec in 1997–2007
Katarzyna Dąbrowska-Zapart
Alergoprofil 2010; 2(6): 38-45. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergia na metyloprednizolon u 10-letniego chłopca z astmą oskrzelową Anaphylaxis after intravenous methylprednisolone administration in astmatic 10 years old boy
Agnieszka Krauze, Katarzyna Grzela, Wioletta Zagórska
Alergoprofil 2010; 2(6): 46-48. DOI:
Czytaj streszczenie