Alergoprofil 1 / 2010

spis artykułów:
Leki mukoaktywne       Mucoactive drugs      
Anna Zasowska-Nowak, Dariusz Nowak
Alergoprofil 2010; 1(6): 7-13. DOI:
Czytaj streszczenie
Problem wirusów przenoszonych przez żywność Aspects of viruses transmitted through foods
Agnieszka Woźniak Kosek, Jarosław Kosek, Katarzyna Żukowska
Alergoprofil 2010; 1(6): 14-20. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergia na chomika – coraz częstszy problem Allergy to hamster – increasing trouble
Joanna Orlicz-Widawska, Radosław Gawlik
Alergoprofil 2010; 1(6): 21-25. DOI:
Czytaj streszczenie
Ocena częstości występowania nietolerancji laktozy u dzieci z alergią na białka mleka krowiego The frequency of lactose intolerance in children with cow’s milk allergy
Grażyna Rowicka, Maria Gołębiowska-Wawrzyniak
Alergoprofil 2010; 1(6): 27-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Metody fizykoterapeutyczne przenikania przeznaskórkowego stosowane w kosmetologii – ocena dostępności na przykładzie zakładów kosmetycznych na terenie Warszawy Physiotherapeutic methods of trans-epidermal transport used in cosmetology – assessment of availability on the example of cosmetic work-shops in Warsaw
Mira Lisiecka-Biełanowicz, Zbigniew M. Wawrzyniak, Ewa Sobolewska
Alergoprofil 2010; 1(6): 31-39. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku babki w wybranych miastach Polski w 2009 roku The analysis of plantain pollen count selected Polish cities in 2009
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Krzysztof Staroń, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Zbigniew M. Wawrzyniak, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Jacek Usowski, Kornel Szczygielski, Andrzej Chciałowski
Alergoprofil 2010; 1(6): 40-44. DOI:
Czytaj streszczenie