Alergoprofil 4 / 2009

spis artykułów:
Pyłek babki w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku Plantain pollen in the air of selected Polish cities in 2008
Agnieszka Lipiec, Krzysztof Staroń, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Piotr Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Zbigniew M. Wawrzyniak, Jacek Usowski, Andrzej Chciałowski
Alergoprofil 2009; 4(5): 2-4. DOI:
Czytaj streszczenie