Alergoprofil 3 / 2009

spis artykułów:
Koniec ery zdjęć rentgenowskich w diagnostyce radiologicznej – komentarz radiologa do wytycznych EPOS The end of X-ray procedures in diagnosis of rhinosinusitis – comments of radiologist to EPOS
Romana Bogusławska-Walecka
Alergoprofil 2009; 3(5): 2-4. DOI:
Czytaj streszczenie
Komórki NK – rola i udział w zdrowiu i chorobie NK cells-their role in health and diseases
Anna Stasiak-Barmuta, Marek Alifier, Piotr Rapiejko, Andrzej Wojdas, Wanda Stankiewicz
Alergoprofil 2009; 3(5): 5-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie probiotyków w leczeniu chorób o podłożu alergicznym Use of probiotic in treatment of allergy disease
Agnieszka Woźniak Kosek, Jarosław Kosek
Alergoprofil 2009; 3(5): 12-16. DOI:
Czytaj streszczenie
Wykorzystanie metod wewnątrznaczyniowej embolizacji tętnic u chorych z masywnym krwotokiem z nosa – doświadczenia własne Usage of endovascular artery embolization methods in patients with intractable epistaxis – personal experience
Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Dariusz Jurkiewicz, Romana Bogusławska
Alergoprofil 2009; 3(5): 17-21. DOI:
Czytaj streszczenie
Przyczyny powstawania chorób krążka międzykręgowego, zwanego potocznie dyskiem, w aspekcie zaburzeń budowy i funkcji kolagenu ludzkiego Causes of formation of the intervertebral disc diseases, colloquially termed as slipped disk, in the aspects of disorders of structure and function of human collagen
Sławomir Skrzyński, A. Sionkowska, A. Marciniak
Alergoprofil 2009; 3(5): 22-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Automatyczne rozpoznawanie ziaren pyłku roślin Część I. Rozpoznawanie obiektów Automatic System for Pollen Recognition Part I. Objects identification
Zbigniew M. Wawrzyniak, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2009; 3(5): 28-35. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek traw w powietrzu wybranych miast Polski w 2009 roku Grass pollen in the air of selected Polish cities in 2009
Piotr Rapiejko, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Dorota Myszkowska, Anna Stasiak-Barmuda, Zbigniew M. Wawrzyniak, Wanda Stankiewicz
Alergoprofil 2009; 3(5): 36-40. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2009 roku The analysis of mugwort pollen count in selected Polish cities in 2009
Piotr Rapiejko, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Dorota Myszkowska, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Anna Stasiak-Barmuda, Kornel Szczygielski, Karolina Dżaman, Zbigniew M. Wawrzyniak, Krzysztof Staroń, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Wanda Stankiewicz
Alergoprofil 2009; 3(5): 43-46. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku komosy w wybranych miastach Polski w 2009 roku The analysis of goosefoot pollen count in selected Polish cities in 2009
Agnieszka Lipiec,Piotr Rapiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dorota Myszkowska, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Anna Stasiak-Barmuda, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Krzysztof Staroń, Wanda Stankiewicz
Alergoprofil 2009; 3(5): 47-50. DOI:
Czytaj streszczenie