Alergoprofil 2 / 2007

spis artykułów:
Adrenalina i jej zastosowanie we wstrząsie anafilaktycznym Epinephrine and its role in anaphylactic shock
Joanna Lange, Agnieszka Krauze
Alergoprofil 2007; 2(3): 2-5. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ loratadyny na astmę wysiłkową The effect of loratadine in exercise-induced asthma
Baki A., Orhan F.
Przedruk z: Archives of disease in childhood. TOC, 2002, Vol. 86, Nr 1, 38-39. Skopiowano za zgodą. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Czytaj streszczenie
Immunoterapia peptydowa w leczeniu chorób alergicznych i autoimmunizacyjnych Peptide immunotherapy for allergic and autoimmune diseases
Katarzyna Kołodziejska
Alergoprofil 2007; 2(3): 10-13. DOI:
Czytaj streszczenie
Działania niepożądane immunoterapii alergenowej – przestrzeganie ustalonych reguł znacznie poprawia bezpieczeństwo pacjenta Adverse effects of specific immunotherapy – observance of established rules considerably corrects safety of patients
Zenon Siergiejko, Ewa Świebocka, Irena Dąbrowska, Dorota Kardasz-Sobantka, Grzegorz Mincewicz,Janusz Jurczyk
Alergoprofil 2007; 2(3): 14-18. DOI:
Czytaj streszczenie
Meszki                               Blackflies                  
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2007; 2(3): 19-23. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergeny pyłku leszczyny The hazel pollen allergens
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2007; 2(3): 24-29. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku leszczyny w wybranych miastach Polski w 2007 r. The analysis of hazel pollen count in selected cities of Poland in 2007
Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Piotr Rapiejko, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska
Alergoprofil 2007; 2(3): 30-34. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku olszy w wybranych miastach Polski w 2007 r. The analysis of alder pollen count in selected Polish cities in 2007
Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Adam Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc
Alergoprofil 2007; 2(3): 35-40. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku brzozy w wybranych miastach Polski w 2007 r. Birch pollen in the selected Polish cities – 2007
Małgorzata Puc, Agnieszka Lipiec, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Agnieszka Grinn-Gofroń, Dorota Myszkowska, Małgorzata Malkiewicz, Mirosław Puc, Kazimiera Chłopek, Adam Rapiejko
Alergoprofil 2007; 2(3): 41-46. DOI:
Czytaj streszczenie
Wstępna ocena stężenia pyłku traw w 2007 roku Grass pollen count in 2007 – preliminary report
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2007; 2(3): 47-49. DOI:
Czytaj streszczenie
Nowe siedem cudów świata The new seven wonders of the world
Adam Rapiejko
Alergoprofil 2007; 2(3): 50-52. DOI:
Czytaj streszczenie
Podróże i zdrowie           Traveler and health        
Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2007; 2(3): 53-56. DOI:
Czytaj streszczenie