Alergoprofil 3 / 2008

list of articles:
European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007 – from coauthor Europejski konsensus dotyczący zapaleń zatok przynosowych i polipów nosa 2007 – od współautora
Joaquim Mullol
Alergoprofil 2008; 3(4): 2-3. DOI:
Read summary
Can acute rhinosinusitis be cured in 4 weeks? Preliminary conclusions of PROSINUS study Czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych można wyleczyć w 4 tygodnie? Wstępne wnioski z badania PROSINUS
Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 3(4): 6-8. DOI:
Read summary
Therapy acute rhinosinusitis Leczenie ostrego zapalenia zatok przynosowych
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 3(4): 11-17. DOI:
Read summary
The analysis of total serum IgE, Phadiatop and fx5 tests in chronic rhinosinusitis patients with nasal polyps Analiza całkowitego stężenia immunoglobuliny E oraz testów Phadiatop i fx5 w surowicy krwi pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych i polipami nosa
Magdalena Arcimowicz, Bolesław K. Samoliński, Kazimierz Niemczyk
Alergoprofil 2008; 3(4): 19-27. DOI:
Read summary
The analysis of hazel pollen count in selected Polish cities in 2008 Analiza stężenia pyłku leszczyny w wybranych miastach Polski w 2008 roku
Małgorzata Malkiewicz, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Marek Modrzyński, Izabela Winnicka
Alergoprofil 2008; 3(4): 28-34. DOI:
Read summary
Ash pollen in the air of selected Polish cities in 2008 Pyłek jesionu w powietrzu wybranych miast Polski w roku 2008
Małgorzata Puc, Piotr Rapiejko, Dorota Myszkowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Kazimiera Chłopek, Mirosław I. Puc, Ewa Świebodzka, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Olga Olszewska-Sosińska, Izabela Winnicka
Alergoprofil 2008; 3(4): 35-39. DOI:
Read summary
The analysis of Oak pollen count in selected Polish cities in 2008 Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w roku 2008
Agnieszka Lipiec, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Małgorzata Malkiewicz, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Ewa Świebodzka, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Dorota Myszkowska, Katarzyna Korzeniewska, Ewa Domańska, Izabela Winnicka, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 3(4): 40-43. DOI:
Read summary
Birch-tree blossoming period in 2008 in Szczecin vs the threat to pollen allergens that tree Okres kwitnienia brzozy w 2008 roku w Szczecinie a zagrożenie alergenami pyłku tego drzewa
Małgorzata Puc, Agnieszka Grinn-Gofroń, Monika Myśliwy, Tomasz Wolski, Piotr Rapiejko, Jarosław Sieczka, Mirosław I. Puc, Maciej Gofroń
Alergoprofil 2008; 3(4): 44-49. DOI:
Read summary
Leptosphaeria genus as a source of potential mould’s allergens Rodzaj Leptosphaeria jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2008; 3(4): 50-52. DOI:
Read summary
The analysis of Poplar pollen count in selected Polish cities in 2008 Analiza stężenia pyłku topoli w wybranych miastach Polski w roku 2008
Agnieszka Lipiec, Dorota Myszkowska, Małgorzata Puc, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Adam Rapiejko, Ewa Świebodzka, Marek Modrzyński, Katarzyna Korzeniewska, Maciej Hermanowski, Jacek Usowski, Piotr Rapiejko, Izabela Winnicka
Alergoprofil 2008; 3(4): 53-56. DOI:
Read summary
The analysis of dandelion pollen count in selected Polish cities in 2008 Analiza stężenia pyłku mniszka w atmosferze wybranych miast Polski w roku 2008
Piotr Rapiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Puc, Ewa Świebocka, Adam Rapiejko, Katarzyna Korzeniewska, Kazimiera Chłopek, Marek Modrzyński, Andrzej Wojdas, Maciej Hermanowski, Izabela Winnicka, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2008; 3(4): 57-60. DOI:
Read summary
The plantain pollen allergens Alergeny pyłku babki   
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2008; 3(4): 61-64. DOI:
Read summary
Allergenic importance of dandelion pollen Alergogenne znaczenie pyłku mniszka
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2008; 3(4): 65-67. DOI:
Read summary
Nobel Prize for Medicine 2008 Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny w 2008 r.
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2008; 3(4): 68-71. DOI:
Read summary