Alergoprofil 1 / 2016

list of articles:
Dependence therapeutic effects of intranasal glucocorticoids on deposition in nasal cavities Zależność efektu działania donosowych glikokortykosteroidów od depozycji leku w jamach nosa
Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, Tomasz R. Sosnowski
Alergoprofil 2016; 1(12): 5-10. DOI:
Read summary
Hypertrophy of the lymphatic tissue of the upper respiratory tract and orthodontic problems Przerost tkanki limfatycznej górnych dróg oddechowych a problemy ortodontyczne
Marcin Mikołajczyk, Jagoda Młynarczyk
Alergoprofil 2016; 1(12): 11-16. DOI:
Read summary
Toxic plants hazardous to eyes Rośliny toksyczne niebezpieczne dla oczu
Aneta Sulborska, Weronika Haratym, Anna Matysik-Woźniak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Robert Rejdak
Alergoprofil 2016; 1(12): 17-22. DOI:
Read summary
Patients rights in cross-border healthcare, part 1 Prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, część 1
Artur Jeschke
Alergoprofil 2016; 1(12): 23-25. DOI:
Read summary
Mugwort pollen season in southern Poland and Lviv (Ukraine) in 2015 [Sezon pyłkowy bylicy w południowej Polsce i we Lwowie (Ukraina) w 2015 r.]
Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Piotr Rapiejko, Adam Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Dorota Myszkowska, Aneta Sulborska, Beata Żuraw, Kazimiera Chłopek, Kateryna Voloshchuk
Alergoprofil 2016; 1(12): 26-30. DOI:
Read summary
Mugwort pollen season in central and northern Poland in 2015 [Sezon pyłkowy bylicy w centralnej i północnej Polsce w 2015 r.]
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Ewa Kalinowska, Andrzej Wieczorkiewicz, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2016; 1(12): 31-35. DOI:
Read summary
Cladosporium spores in the air of selected Polish cities in 2015 [Zarodniki Cladosporium w powietrzu wybranych miast Polski w 2015 r.]
Aleksandra Bednarz, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Adam Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2016; 1(12): 36-40. DOI:
Read summary
Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2015 [Zarodniki Alternaria w powietrzu wybranych miast Polski w 2015 r.]
Sylwia Pawłowska, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Adam Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Dariusz Jurkiewicz, Aneta Sulborska, Weronika Haratym, Dagmara Sadowska
Alergoprofil 2016; 1(12): 41-45. DOI:
Read summary