cover

Alergoprofil 3, Vol. 16, 2020

From the editorial board:

Najnowsze artykuły prezentujące wyniki pomiarów stężeń pyłków dostępne są za darmo na stronie:

Articles presenting most actual data about pollen concentrations are available for free on the site:

https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/index

IN CURRENT ISSUE:

PREVIOUS NUMBERS